Sprawowanie władzy rodzicielskiej jest często zadaniem trudnym, ale też przynoszącym wiele satysfakcji. Najkorzystniejszym modelem sprawowania władzy rodzicielskiej jest zgodne sprawowanie jej przez oboje rodziców.

Czasami między rodzicami dochodzi do nieporozumień, pojawiają się negatywne emocje, które wpływają na wywiązywanie się z opieki nad dzieckiem. Kodeks prawa rodzinnego i opiekuńczego reguluje wszystkie uprawnienia do wykonywania władzy rodzicielskiej, lecz rodzice nieposiadający wiedzy prawniczej często nie radzą sobie z jego przepisami. Przykładowo, jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na zagraniczny wyjazd dziecka, drugi z rodziców może wystąpić do Sądu, który wyda postanowienie zezwalające na taki wyjazd.

Rozstrzygnięcia sądowe wiążą się z uwzględnieniem wielu czynników i tylko dogłębna znajomość prawa rodzinnego pomoże w uzyskaniu korzystnego orzeczenia. Przeprowadzenie postępowania dowodowego w sprawie związanej z władzą rodzicielską jest dosyć trudne, dlatego lepiej udać się do kancelarii adwokackiej w Warszawie i uzyskać poradę prawną która przedstawi możliwość wygrania sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Adwokat Pawlak nie tylko udziela porad prawnych, ale także pomaga Klientom przejść bezstresowo przez całe postępowanie sądowe. Emocje nie są dobrym doradcą, dlatego prawnik z Kancelarii Pawlak jako osoba niezaangażowana osobiście w sprawę potrafi ocenić sytuację obiektywnie i rzetelnie. Dbanie o interesy Klienta z najwyższą starannością to dewiza, jaką posługuje się adwokat Warszawa, potwierdzając tym samym profesjonalizm i zrozumienie dla problemu i oczekiwań Klienta.

Władza rodzicielska to szerokie spektrum spraw prawa rodzinnego. W przypadku zastrzeżeń do prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej Sąd może orzec: zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców (jednego lub obydwojga). Takie orzeczenie może zostać uzyskane również w przypadku orzeczenia o rozwodzie lub separacji. Na rodziców nałożony jest zakaz stosowania wobec dzieci kar cielesnych, a stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej może prowadzić do pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Kancelaria Pawlak w Warszawie zajmuje się sprawami związanymi z władzą rodzicielską

W rozwiązywaniu spraw związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej pomoże adwokat z kancelarii Pawlak, który ma doświadczenie w tego typu sprawach.

Rodzice wspólnie wychowujący dziecko najczęściej dochodzą do porozumienia w sprawach istotnych dla dziecka i podejmują decyzje mając na uwadze jego dobro. Jednak w przypadku rozwodu, konfliktu oraz braku osiągnięcia konsensusu dużym wsparciem może być prawnik, którego jednym z zadań jest rola mediatora. Prawnik z Kancelarii Pawlak w Warszawie może przekonać rodziców do polubownego zakończenia sprawy, podjęcia decyzji najlepszej dla dziecka. Jeżeli takiego kompromisu nie da się osiągnąć, adwokat składa odpowiednie pismo do Sądu.

W przypadku braku porozumienia Sąd może wydać orzeczenie o powierzeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, a drugiemu ją ograniczyć.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej orzekane jest w przypadkach dopuszczania się przez rodzica skrajnych zaniedbań – przykładowo w sytuacji stosowania przez rodzica przemocy. Również taka decyzja może zapaść w przypadku, gdy rodzic nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem lub nie może takich obowiązków wykonywać z powodów zdrowotnych lub pozbawienia wolności.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej jest czasowe i może dotyczyć sytuacji utrudniających wykonywanie władzy rodzicielskiej np. problemy zdrowotne, wyjazd do pracy poza granice kraju. Po ustaniu tych przesłanek rodzic będzie mógł wykonywać swoje obowiązki jak dotychczas, jeśli uprzednio złoży do Sądu odpowiednie pismo.

Ponadto Klient może ustanowić adwokata z Kancelarii Pawlak pełnomocnikiem i będzie on reprezentował go przed Sądem podczas każdej sprawy sądowej. Kancelaria Pawlak w Warszawie prowadziła wiele spraw związanych z problematyką władzy rodzicielskiej i służy Klientom swoim doświadczeniem oraz wiedzą.

W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej adwokat z kancelarii we Warszawie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania.

Nasza Kancelaria zlokalizowana jest:
Kancelaria Pawlak Warszawa przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2.

2024 © Kancelaria Adwokacka - Beata Pawlak. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.