Na czym polega rozdzielność majątkowa z datą wsteczną?

Jeśli sąd uzna nasze powództwo o ustalenie rozdzielności majątkowej za zasadne, to datą ustanowienia rozdzielności majątkowej jest najczęściej data wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej. W wyjątkowych wypadkach sąd może jednak ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną, a więc jeszcze przed datą wytoczenia powództwa.

W praktyce Kancelarii Pawlak często zdarza się występować w imieniu klientów o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną. Znaczna większość przypadków powództwa była uwzględniana, a sąd uznając powództwo orzekał o ustanowieniu rozdzielności majątkowej nawet kilka lat przed datą złożenia pozwu. W wyroku sąd wskazuje dokładną datę ustanowienia rozdzielności majątkowej – dzień, miesiąc, rok.

Ważne powody umożliwiające wydanie przez sąd orzeczenia o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to sytuacja wyjątkowa. Sąd w każdym przypadku będzie szczegółowo badał, czy zniesienie wspólności ustawowej z datą wcześniejszą niż wytoczenie powództwa jest uzasadnione. Jeżeli zatem małżonkowi zależy na ustanowieniu rozdzielności majątkowej z data wsteczną to musi przekonać Sąd, że istnieją ku temu ważne powody umożliwiające wydanie przez Sąd orzeczenia o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, m.in.:

  • separacja faktyczna uniemożliwiająca współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym;
  • trwonienie przez jednego małżonka majątku wspólnego,
  • niegospodarność małżonka,
  • uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazard,
  • zaciąganie zobowiązań bez zgody lub wiedzy drugiego małżonka,
  • niszczenie majątku wspólnego, jego wyprzedawanie, utrudnianie korzystania z tego majątku drugiemu małżonkowi,
  • opuszczenie rodziny i niewykazywanie zainteresowania losem drugiego małżonka i pozostawionym majątkiem

W sprawach z zakresu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną adwokat z kancelarii Pawlak w Warszawie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania.

Kancelaria Pawlak Warszawa
Nasza Kancelaria zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2

2024 © Kancelaria Adwokacka - Beata Pawlak. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.