Kancelaria Pawlak w Warszawie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach o alimenty.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

  • porady prawne dotyczące alimentów
  • sporządzenie pozwu o ustalenie alimentów
  • sporządzenie pozwu o obniżenie alimentów
  • sporządzenie pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • negocjacje w sprawie ustalenia wysokości alimentów pomiędzy stronami
  • reprezentowanie przed sądem w sprawie o alimenty, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych
  • zabezpieczenie należnych alimentów na czas trwania postępowania

Alimenty – Czym są?

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest dostarczenie środków utrzymania, osobie ustawowo do nich uprawnionej. Obowiązek alimentacyjny obciąża co do zasady krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Istnieje również obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami.

Alimenty na dziecko

W praktyce alimenty najczęściej dotyczą rodziców względem dziecka, który to owiązek trwa do czasu, kiedy dziecko nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka trwa nadal po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, jeżeli dziecko nie jest w stanie samo się utrzymać np. kontynuuje naukę. Rodzice mogą, jednakże uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach rodzica o utrzymanie lub wychowanie dziecka. Oznacza to, że rodzic, z którym dziecko nie zamieszkuje i który nie prowadzi stałej opieki nad dzieckiem, może płacić wyższą kwotę potrzebną na utrzymanie dziecka, niż drugi rodzic, ze względu na to, że rodzic, z którym dziecko zamieszkuje w większym stopniu odpowiada za jego wychowanie.

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami

W trakcie postępowania o alimenty sąd ustala usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów a także możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów.

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami w głównej mierze zależy od tego czy sąd w wyroku rozwodowym orzekał o winie rozkładu pożycia. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, czyli sytuacja, gdy rozwód nastąpił z winy obu stron bądź, gdy sąd zaniechał orzekania o winie, i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania. Jeżeli jednak jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Alimenty a adwokat – Kancelaria Adwokacka Warszawa

Kancelaria Pawlak oferuje wszechstronną pomoc i porady prawne w sprawach o alimenty na terenie Warszawy i okolic. W związku z poziomem skomplikowania spraw alimentacyjnych, wybranie odpowiedniego pełnomocnika w znacznym stopniu zwiększa szanse na korzystne orzeczenie sądu. Kancelaria Pawlak posiada szeroką wiedzę i doświadczenie odnośnie prowadzenia spraw o alimenty na dziecko, rodzica lub małżonka, a także postępowań o podwyższenie alimentów i wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W razie wątpliwości odnośnie alimentów i spraw z nimi związanych zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku. Siedzibą Kancelarii Pawlak jest Warszawa przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2.

2024 © Kancelaria Adwokacka - Beata Pawlak. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.