W katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego mieszczą się między innymi sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.

W jaki sposób możemy uregulować miejsce zamieszkania dziecka?

W przypadku rozstania stron, które pozostawały w związku partnerskim kwestia ta może zostać uregulowana w formie ugody lub porozumienia wychowawczego zawartego pomiędzy rodzicami dziecka lub przed mediatorem, a jeśli byli partnerzy nie potrafią dojść w tej kwestii do porozumienia to ustalenie miejsca zamieszkania dziecka zostanie rozstrzygnięte na drodze postępowania sądowego przez sąd opiekuńczy.

Z kim dziecko zamieszka po rozwodzie?

W przypadku małżonków, którzy chcą zakończyć swoje małżeństwo sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o miejscu zamieszkania małoletniego dziecka przy jednym z rodziców. O tym przy którym z rodziców dziecko będzie miało miejsce zamieszkania zdecyduje sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, a w niektórych wypadkach również po wysłuchaniu małoletniego dziecka stron.

Oczywiście w trakcie postępowania rozwodowego również istnieje możliwość zawarcia porozumienia rodzicielskiego lub ugody.

Jeśli jednak jedno z rodziców nie potrafi się porozumieć ze swoim partnerem, byłym partnerem lub współmałżonkiem w kwestiach dotyczących wspólnego dziecka to Kancelaria Pawlak zapewnia fachową pomoc reprezentację w tak delikatnych i skomplikowanych kwestiach jak sprawy rodzinne. Mając świadomość jak trudne emocjonalnie są sprawy rodzinne stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy. Dzięki znajomości przepisów prawa rodzinnego oraz doświadczeniu zdobywanego latami na sali sądowej pomożemy przejść przez ten trudny okres.

Kancelaria Pawlak Warszawa
Nasza Kancelaria zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2

2024 © Kancelaria Adwokacka - Beata Pawlak. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.