side-area-logo

Sporządzanie umów i opinii prawnych

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na przygotowaniu konkretnej umowy od podstaw, bazując na założeniach i celach, które chce osiągnąć Klient zawierając daną umowę, jak również opiniowaniu gotowych wzorów umów przedstawianych przez potencjalnych kontrahentów, oraz na życzenie klienta czynny udział w negocjowaniu jej ostatecznego kształtu, możliwie jak najlepiej chroniącego interesy Klienta.

Obok zastępstwa procesowego, udzielania porad i konsultacji, opinie prawne  mają kluczowe znaczenie w toku wielu spraw. Kancelaria sporządza opinie prawne, które poprzedzone są rzeczową analizą przedstawionego stanu faktycznego, z uwzględnieniem celów, jakie zarówno w krótkim jak i dłuższym horyzoncie czasowym zamierza osiągnąć Klient. Jednocześnie nadrzędnym celem, którym kieruje się Kancelaria  przy opracowywaniu opinii jest ich przejrzystość i zrozumiałość.