side-area-logo

Prawo spółek handlowych

W zakresie prawa spółek handlowych Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, w sprawach dotyczących:

    • reprezentowania w postępowaniu rejestrowym obejmujące przygotowanie stosownej dokumentacji niezbędnej do utworzenia spółki, bieżącej obsługi prawnej spółki,

    • przeprowadzania zmian w strukturach spółek, likwidacji i przekształcania spółek,

    • sporządzanie opinii prawnych, projektów statutów i regulaminów,

    • przygotowywanie stosownej dokumentacji na zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,

    • wsparcie prawne w trakcie negocjacji i mediacji z partnerami handlowymi.