side-area-logo

Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych w sprawach o:

  • przyjęcie i odrzucenie spadku,

  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,

  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,

  • dział spadku,

  • ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,

  • zachowek.