side-area-logo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych w sprawach o:

  • rozwód i separację,

  • dochodzenie od małżonka środków na zaspokajanie potrzeb rodziny,

  • uchylenie się od odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków,

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,

  • alimenty, w tym ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów, zniesienie obowiązku alimentacyjnego,

  • ustalenie pochodzenia dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa,

  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ustalenie kontaktów, zmiana kontaktów, opieka naprzemienna,

  • władzę rodzicielską – ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,

  • ustalenie miejsca pobytu dziecka,

  • wydanie zarządzeń opiekuńczych, w tym w sprawach wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka, w przedmiocie zarządu majątkiem dziecka.