side-area-logo

Prawo karne wykonawcze

W zakresie prawa karnego wykonawczego Kancelaria świadczy usługi prawne, polegające na obronie skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach o:

    • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

    • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,

    • przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,

    • rozłożenie grzywny na raty.