side-area-logo

Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne polegające na:

    • sporządzaniu pozwów z zakresu prawa gospodarczego,

    • prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego,

    • przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ocena istnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, sporządzenie stosownego wniosku, zgłoszenie wierzytelności i reprezentowanie w toczącym się postępowaniu),

    • doradztwie prawnym w postępowaniu upadłościowym dla przedsiębiorców, prowadzenie negocjacji z wierzycielami.